Docker hats

15 produkter

Docker hatter, ofte referert til som docker hats eller bare dockers, har en rik historie forankret i maritime tradisjoner. Opprinnelig brukt av havnearbeidere og sjøfolk for å holde hodet varmt mens de beholdt klart syn, har disse hattene gått utover sin opprinnelse for å bli et moteutsagn i det urbane landskapet.

15 produkter