Personvernerklæring


1. Introduksjon

Hos Hatstore Scandinavia AB støtter vi opp om personvernet ditt, og samler ikke inn flere personopplysninger enn nødvendig. Vi bestreber oss på å håndtere dine data på best mulig måte, og følger personvernforordningen GDPR, der man finner regelverket for håndtering av personopplysninger.

For å gi deg en trygg opplevelse, blir du i denne erklæringen informert om hvordan Hatstore Scandinavia AB (heretter kalt Hatstore) samler inn og behandler data. Den beskriver også hvilke rettigheter du har og hvordan du kan håndheve dem. Dine personopplysninger brukes ikke til noe annet formål enn det opprinnelige, som er beskrevet i denne erklæringen.

Ved å godta Hatstores kjøpsbetingelser godtar du vår personvernerklæring, og dermed vår behandling av dine personlige data. Det er derfor viktig at du leser gjennom denne erklæringen før du benytter deg av tjenestene våre.

2. Behandlingsansvarlig for personopplysninger

Personopplysninger refererer til data som direkte eller indirekte kan identifisere en fysisk person.

Behandlingsansvarlig for håndtering av personopplysningene dine er Hatstore Scandinavia AB, organisasjonsnummer 556913–5436, med adresse Amerikavägen 10, 393 56 Kalmar Sverige, med mindre annet er angitt i dette dokumentet.

3. Hvilke personopplysninger samler vi inn og hvordan håndteres de?

Hatstore samler inn personopplysninger fra deg i forbindelse med at du foretar et kjøp, men også når du bruker nettstedet vårt, kontakter oss eller registrerer deg for vårt nyhetsbrev.

Hvis du er under 18 år, kreves det at du har samtykke fra verge for at vi skal kunne håndtere dine personopplysninger. Ved registrering og/eller kjøp, garanterer du at du har vergens samtykke til at vi håndterer dine personopplysninger. Innenfor EU reguleres aldersgrensen for behandling av personopplysninger av hvert enkelt medlemsland.

Av personopplysningene som Hatstore samler inn, behandles kun nødvendige data, og disse lagres ikke lengre en nødvendig. Med hver personopplysningstype finnes det derfor et formål og et juridisk grunnlag for at vi skal kunne håndtere dine personopplysninger, slik som beskrevet nedenfor.

Med juridisk grunnlag menes det at det er støtte i lovgivningen. I denne sammenhengen viser det juridiske grunnlaget hvorfor det er nødvendig for oss å håndtere dine personopplysninger.

 

Person- og kontaktinformasjon

 • Fornavn og etternavn

 • Fakturerings- og leveringsadresse

 • Kontaktinformasjon som e-postadresse og telefonnummer

 • Fødselsnummer/Personnummer **

Formål: Samles inn for kunne håndtere bestillingen din og levere produktene dine, men også for å kunne sende målrettede tilbud som vi tror kan være av verdi for deg.  

Juridisk grunnlag: For å oppnå formålet med «håndtering av bestillingen din», er det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysninger å kunne oppfylle en kjøpsavtale mellom Hatstore og deg som kunde når du foretar et kjøp. For å oppnå formålet med «å sende målrettede tilbud», er det juridiske grunnlaget å tilfredsstille Hatstores legitime interesse for å utvikle sin virksomhet.

Lagringsperiode: Inntil kjøpet er gjennomført (inkludert levering og betaling) og i en rimelig periode deretter eller opptil syv år for data behandlet i samsvar med bokføringsloven.

** Fødselsnummeret ditt samles inn og lagres når du handler fra et land der vi tilbyr Klarna som betalingsmåte. Hvis du handler fra et nordisk land, samles personnumeret ditt også inn for at Klarna skal kunne tilby deg kredittalternativer og tilgang til Klarna-appen. Personnumeret ditt håndteres bare av Klarna, dvs. det håndteres og lagres ikke av Hatstore. Les om hvordan Klarna håndterer personopplysningene dine her: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

 

Betalingsinformasjon

 • Kreditt- og betalingskort (kortnummer, utløpsdato og CVV-kode)

Formål: Samles inn slik at betalingsleverandøren kan bekrefte og verifisere identiteten din når du betaler for bestillingen.

Juridisk grunnlag: Betalingsinformasjonen din håndteres og lagres ikke av Hatstore, siden kun betalingsleverandøren har tilgang til din betalingsinformasjon. Betalingsleverandøren er således ansvarlig for personopplysninger for denne typen data, og det er derfor ikke nødvendig for oss å håndtere opplysningene.

Lagringsperiode: Lagres ikke av Hatstore.

 

Informasjon om varer du har kjøpt

 • Detaljer om produktene du har kjøpt

Formål: Samles inn for å håndtere en eventuell retur og reklamasjon, og hjelpe deg med spørsmål vedrørende kundeservice.  

Juridisk grunnlag: Nødvendig for å kunne overholde gjeldende lovgivning knyttet til formålet.

Lagringsperiode: Inntil kjøpet er gjennomført (inkludert levering og betaling) og i en rimelig periode deretter eller opptil syv år for data behandlet i samsvar med bokføringsloven.

 

Informasjon om hvordan du samhandler med Hatstore

 • Hvordan bruke tjenestene våre

 • Svartid for sider, nedlastingsfeil osv.

 • Hvordan du kom frem til og forlot tjenesten

 • Leveringsvarsler når vi kontakter deg

Formål: Samles inn for å forbedre tjenestene våre, utvikle produkter og funksjoner, og for generell forretningsutvikling.  

Juridisk grunnlag: Nødvendig for å tilfredsstille Hatstores legitime interesse for å kunne evaluere tjenestene våre samt forbedre og utvikle vår virksomhet.

Lagringsperiode: Fra innsamlingen og i en rimelig tid deretter.  

 

Enhetsinformasjon

 • IP-adresse

 • Språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, geografisk beliggenhet, tidssone etc.

 • Operativsystem, plattform, skjermoppløsning etc.

Formål: Samles inn for å utføre risikoanalyse og forhindre svindel.

Juridisk grunnlag: Nødvendig for å imøtekomme Hatstores legitime interesse for å kunne bedrive feilsøking og utvikle sin virksomhet.

Lagringsperiode: Fra innsamlingen og i rimelig tid deretter.

4. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

Hatstore bruker kryptert kommunikasjon, via Secure Socket Layer (SSL), for å sikre at dine personopplysninger er beskyttet under kjøpet. Kredittkortinformasjonen håndteres kun av betalingsleverandøren over en sikker og kryptert forbindelse.

Vi beskytter også nettstedene våre og andre systemer gjennom tekniske og organisatoriske tiltak mot tap, ødeleggelse, tilgang, endring eller formidling av opplysningene dine fra uautoriserte personer.

Vi bestreber alltid på å behandle opplysningene dine innenfor EU/EØS. Det kan imidlertid være situasjoner der data kanskje må overføres til og behandles i land utenfor EU/EØS. For eksempel hvis vi deler dine personopplysninger med en databehandler, som enten selv eller gjennom en underleverandør er etablert eller lagrer opplysningene i et land utenfor EU/EØS. I disse tilfellene kan databehandleren kun benytte seg av opplysningene som er relevante for formålet (for eksempel loggfiler). Hatstore vil deretter ta alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at opplysningene dine håndteres sikkert og på minst samme nivå som den beskyttelsen som tilbys innenfor EU/EØS.

5. Hvem kan dine personopplysninger deles med? 

Dine personopplysninger håndteres bare av Hatstore og utvalgte tredjeparter som er beskrevet nedenfor.

 • Logistikk- og transportselskaper: Hatstore deler personopplysningene dine med logistikk- og transportselskaper for å kunne håndtere og levere bestillingen din.

 • Betalingsleverandører og lignende leverandører: Dine personopplysninger kan deles med kredittrapporteringsselskaper og leverandører med lignende tjenester for å tillate betalingsleverandørene å vurdere kredittverdigheten din når du søker om en av betalingsmåtene vi tilbyr, og for å bekrefte identiteten din og adressen din.

 • Myndigheter: Hatstore kan gi nødvendig informasjon til myndigheter som politiet, skattemyndighetene eller andre myndigheter hvis vi er pålagt å gjøre det ved lov.

 • Markedsføringsleverandører: Hatstore kan dele dine personopplysninger med markedsføringsleverandører for å kunne sende målrettede tilbud til deg.   

 • Underleverandører og lignende leverandører: Hatstore kan dele dine personopplysninger med underleverandører og lignende leverandører for å oppfylle våre forpliktelser ovenfor deg.

Personopplysningene dine vil ikke bli delt med uvedkommende. Vi selger eller utveksler aldri dine personopplysninger til tredjeparter.

6. Hva er dine rettigheter? 

 • Rett til innsyn: Du har rett til å motta informasjon om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg. Vi er åpne om hvordan vi behandler personopplysningene dine, og hvis du ønsker å få et dypere innblikk i hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du gjerne kontakte oss.

 • Rett til rettelse: Hvis opplysningene dine er feilaktige, har du rett til å be om at opplysningene dine rettes opp. I løpet av den tiden vi trenger til å bekrefte at informasjonen er riktig, har du også rett til å be om en begrenset behandling av personopplysninger.

 • Rett til å trekke tilbake samtykke: Du har rett til å trekke tilbake samtykke når som helst. Les mer om hvordan du trekker tilbake samtykke om å sende nyhetsbrev og tekstmeldinger i våre kjøpsbetingelser.

 • Rett til sletting: Du har rett til å be om at vi sletter personopplysningene dine. Det kan imidlertid være forpliktelser som forhindrer Hatstore i å være i stand til å slette alle data, for eksempel forpliktelser i henhold til regnskaps- og skattelovgivning.

 • Rett til å protestere: Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysninger basert på en interesseavveining. For at Hatstore skal kunne fortsette å behandle personopplysningene dine, må vi oppgi en legitim grunn som oppveier dine interesser og rettigheter. 

 • Rett til dataportabilitet: Du har rett til å be om at personopplysningene dine overføres til en annen behandlingsansvarlig (en såkalt dataportabilitet). Dette gjelder hvis vår rett til å behandle dine personopplysninger er basert på ditt samtykke eller oppfyllelse av en avtale med deg. En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig og kan automatiseres.

For å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss på kundeservice@hatstore.no.

Datainspektionen i Sverige er ansvarlig for å overvåke bruken av lovgivningen om behandling av personopplysninger, og alle som mener at et selskap håndterer personopplysninger feilaktig, kan klage til Datainspektionen.

7. Hvordan håndterer vi informasjonskapsler (cookies)?

Hatstore benytter seg av cookies for å gi deg som kunde en best mulig opplevelse på nettstedet. For å forstå hvordan vi bruker cookies, kan du lese mer i våre Retningslinjer for informasjonskapsler (cookies).

8. Kontakt oss

For spørsmål om vår håndtering av personopplysninger eller for å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss via kundeservice@hatstore.no.

9. Endringer i Personvernerklæringen 

Hatstore forbeholder seg retten til å gjøre nødvendige endringer i personvernerklæringen for å imøtekomme juridiske krav eller avhjelpe forstyrrelser. Alle endringer vil bli publisert i dette dokumentet.   

Sist endret 27.10.2020.